Certificeringen

ISO 9001

BTS besteedt veel zorg aan kwaliteit in al haar processen. ISO 9001 bevat de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee BTS haar processen zo kan inrichten, beheersen en verbeteren dat haar producten steeds voldoen aan de eisen van haar klanten en aan wet- en regelgeving. Hierdoor stijgt onze klanttevredenheid en verbeteren onze bedrijfsresultaten, waardoor wij u als klant een nog betere service kunnen bieden.

Erkend Duurzaam

In januari 2012 heeft BTS voor alle vestigingen een cerfiticaat in ontvangst genomen met het predikaat ''Erkend Duurzaam''. Dit past naadloos in onze visie om duurzaam te werken. De BOVAG reikt deze erkenning uit aan bedrijven die bewijzen dat ze hun bedrijfsprocessen op duurzame wijze hebben ingericht.

Vermindering van CO2 uitstoot is een van de issues van de laatste tijd, ook in de transportsector. BTS haakt hierop in door het Erkend Duurzaam certificaat te behalen. Dit is een bewijs dat wij voldoen aan de normen en eisen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aan de hand van een zeer nauwgezette duurzaamheidsscan van de BOVAG worden wij jaarlijks getoetst. Daarbij worden een aantal onderwerpen onder de loep genomen, onder andere energieverbruik- en management, afvalscheiding, veiligheid op de werkvloer en milieumanagement. Deze onderwerpen moeten 100 procent aan de gestelde eisen voldoen. Op alle fronten in de bedrijfsvoering en bij alle medewerkers van BTS moet MVO in denken en doen geborgd zijn om in aanmerking te kunnen komen voor het certificaat.

Wat betekent Erkend Duurzaam concreet in de dagelijkse praktijk van het autobedrijf? Op die vraag hebben wij een helder antwoord. ''Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering verankerd. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld alleen nog maar stille en zuinige banden verkopen en de gebruikte banden op milieuvriendelijke wijze afvoeren. Datzelfde geldt voor de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen. Daarnaast hebben wij groene stroom en gaan wij zuinig om met energie.''

Bewustwording is binnen het certificaat het belangrijkste winstpunt in deze certificering. Bewust zijn betekent voor ons dat wij in staat zijn om onszelf en onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren, rekening houdend met onze directe omgeving.